Witam serdecznie! – ta strona jest obecnie w budowie!

Nazywam się Lucyna Döding i jestem tłumaczem przysięgłym języka polskiego i niemieckiego. Moje biuro znajduje się w malowniczym miasteczku Rheda-Wiedenbrück w Nadrenii Północnej-Westfalii.

Zapraszam do obejrzenia mojej strony i zapoznania się z moją ofertą!

W przypadku wszelkich pytań, proszę o kontakt telefoniczny pod numerem +49 (0)171 – 4317033
lub mailowy info(at)doeding.eu!

 

Ceny

Ceny za tłumaczenie naliczane są w oparciu o stopień trudności tekstu, jego długość i terminu wykonania. Wraz z kompleksowością i wyższym stopniem specjalizacji rośnie nakład czasu potrzebny do realizacji tłumaczenia i tym samym jego cena.

Wysokość honorarium za tłumaczenie jest naliczane na podstawie wiersza znormowanego (55 znaków włącznie ze spacjami) w oparciu o normę DIN 2345.

Usługi standardowe

Teksty ogólne (bez terminologi specjalistycznej) – już od 1,30 EUR za znormowany wiersz
Teksty specjalistyczne – już od 1,50 EUR za znormowany wiersz

W przypadku certyfikatów można uzgodnić stawki ryczałtowe

Usługi ekspresowe (wykonanie tłumaczenia w ten sam dzień) – dopłata w wysokości 50%

Usługi w ciągu 24 godzin – dopłata w wysokości 25%

Potrzebują Państwo kosztorys szacunkowy? Proszę przesłać (najlepiej pocztą elektroniczną) tekst wyjściowy (lub jego część) i podać w jakim terminie tłumaczenie ma być Państwu dostarczone. Niezwłocznie po otrzymaniu przesłanego materiału przekażę Państwu ustną lub pisemną odpowiedź wraz z ofertą cenową.

Usługi

Tłumaczenia przysięgłe z j. niemieckiego na j. polski i z j. polskiego na j. niemiecki.

Jestem codziennie do Państwa dyspozycji. Zapraszam do kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pomocą faksu.
Dzięki bezpośredniej współpracy ze mną unikają Państwo dodatkowych opłat za pośrednictwo agencji.
Gwarantuję Państwu staranność, sumienność i poufność przekładu!

Tłumaczenia przysięgłe i specjalistyczne

Tłumaczenia przysięgłe aktów stanu cywilnego (np. akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu, księga rodzinna, zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwa).
Tłumaczenia przysięgłe świadectw i dyplomów (np. świadectwa szkolne, maturalne, dyplomy uczelni wyższych (licencjackie, magisterskie, doktorskie, suplementy), dyplomy czeladnicze, mistrzowskie).
Tłumaczenia przysięgłe innych dokumentów (np. wyroki, postanowienia, akty notarialne, decyzje z ZUS, zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia, zaświadczenia o zameldowaniu, karty wędkarskie, umowy, prawo jazdy, dowód rejestracyjny).
Tłumaczenia specjalistyczne (np. wszelkie dokumenty z zakresu gospodarki, handlu, prawa, zarządzania, ubezpieczeń, itp.).

Tłumaczenia ustne

Jako tłumacz przysięgły języka niemieckiego i polskiego, wpisany na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Wyższy Sąd Krajowy w Hamm (Das Oberlandesgericht Hamm) przyjmuję zlecenia na tłumaczenia ustne od Sądów, Prokuratury i innych organów wymiaru sprawiedliwości.

Osobom prywatnym towarzyszę podczas wizyt u notariusza, w urzędzie stanu cywilnego oraz wszędzie tam, gdzie potrzebna jest fachowa pomoc językowa.

Jednostką miary za tłumaczenie ustne jest godzina zegarowa a wysokość honorarium jest obliczana na podstawie niemieckiej ustawy o wynagrodzeniu tłumaczy przysięgłych (JVEG).

Usługi ekspresowe

Krótkie teksty dostarczam w miarę możliwości w dniu udzielenia zlecenia.
Ważną korespondencję tłumaczę w ciągu 24 godzin.
Proszę o kontakt telefoniczny lub pocztą internetową – wspólnie znajdziemy z pewnością optymalne rozwiązanie dotyczące szybkiej realizacji zlecenia!

Zawsze do Państwa dyspozycji

Zapewniam szybkie wykonanie zleceń!

Zawsze dotrzymuję uzgodnionych terminów!

Dostawa tekstu może nastąpić na życzenie klienta pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

O mnie

mgr Lucyna Döding

Tłumacz przysięgły języka polskiego i niemieckiego ustanowiony przez Wyższy Sąd Krajowy (Oberlandesgericht Hamm) w Nadrenii Północnej-Westfalii

Wykształcenie

Polsko–Niemieckie Gimnazjum w Neuzelle (Brandenburg)

Studia ekonomii politycznej i języka rosyjskiego na uniwersytecie w Hamburgu ukończone tytułem magistra

Egzamin państwowy na tłumacza ekonomicznego przy Izbie Przemysłowo–Handlowej w Düsseldorfie

Kurs dokształcający z zakresu tłumaczenia prawniczego w Szkole Wyższej w Magdeburgu

Wpis na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Wyższy Sąd Krajowy w Hamm (Oberlandesgericht Hamm) oraz przez Sąd Okręgowy w Bielefeldzie (Landgericht Bielefeld).

Doświadczenie zawodowe

Ponad 20-letni staż pracy jako tłumacz przysięgły oferujący usługi między innymi dla sądów, urzędów, notariuszy, prawników, firm, instytucji oraz klientów prywatnych.

Członkostwa

Jestem członkiem Federalnego Stowarzyszenia Tłumaczy w Nadrenii Północnej-Westfalii (BDÜ NRW). Członkostwo w BDÜ NRW jest synonimem jakości i rzetelności w pracy tłumacza, ponieważ kryteria przyjęcia do związku są bardzo wymagające.

Kontakt

Adres

Lucyna Döding, M.A.
Dr.-Brüning-Str. 8
33378 Rheda-Wiedenbrück

Kontakt:

Tel. + 49 (0) 5242 5782 910
Fax: +49 (0) 5242 5782 911
Mobil: +49 (0)171 – 4317033
E-Mail: info(at)doeding.eu

2 + 6 = ?