Ceny

Ceny za tłumaczenie naliczane są w oparciu o stopień trudności tekstu, jego długość i termin wykonania. Wraz z kompleksowością i wyższym stopniem specjalizacji rośnie nakład czasu potrzebny do realizacji tłumaczenia i tym samym jego cena.

Wysokość honorarium za tłumaczenie jest naliczane na podstawie wiersza znormowanego (55 znaków włącznie ze spacjami) w oparciu o normę DIN 2345.

> Usługi standardowe

  • Teksty ogólne (bez terminologi specjalistycznej) - już od 1,00 EUR za znormowany wiersz
  • Teksty specjalistyczne - już od 1,30 EUR za znormowany wiersz

> Usługi ekspresowe (wykonanie tłumaczenia w ten sam dzień) - dopłata w wysokości 50%

> Usługi w ciągu 24 godzin - dopłata w wysokości 25%

Potrzebują Państwo kosztorys szacunkowy? Proszę przesłać (najlepiej pocztą elektroniczną) tekst wyjściowy (lub jego część) i podać w jakim terminie tłumaczenie ma być Państwu dostarczone. Niezwłocznie po otrzymaniu przesłanego materiału przekażę Państwu ustną lub pisemną odpowiedź wraz z ofertą cenową.

 

Copyright © 2023